algemeen

De Afdeling Volkstuinen is een onderafdeling van de Buurtvereniging “Ons Belang”, die als rechtspersoon fungeert.

Het volkstuincomplex van buurtvereniging "Ons Belang Oosterhaar" in Haren (GN)